0

کلیات حقوق جزا

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب کلیات حقوق جزا
  • قیمت 900,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-835-6
  • تعداد صفحات 224
  • نوبت چاپ 8
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است.
فصل اول : محتوا و موضوع حقوق جزا
فصل دوم : دولت و بزهکاری
فصل سوم : منابع حقوق جزا
فصل چهارم : جایگاه و پیوندهای حقوقق جزا
فصل پنجم : پدیده مجرمانه و واکنش اجتماعی علیه آن.
📌نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که مطالعات حقوق دانان و سایر دانشمندان درباره جرم و مجازات زمینه پیدایش رشته ای از مطالعات پیوسته به یکدیگر را فراهم کرده است که از آن ها با نام علوم کطفری یا جنایی یاد می شود.
📌حقوق کیفری از یک سو از زیر شاخه های دانش های حقوق و از سوی دیگر از زیر شاخه های علوم جنایی به شمار می رود.
📌حقوق کیفری در موضوع با دیگر شاخه های علوم جنایی پیوند دارد و در روش و هدف با دیگر شاخه های حقوقی در یک گروه قرار می گیرد.
📌لازم به ذکر است که حقوق کیفری از یک سو به عنوان بخش ویژه ای از ساختار و نهاد حقوق، فراز و نشیب فراوانی را در طول تاریخ پشت سر گذاشته است؛ و از سوی دیگر به عنوان شاخه مهمی از دانش حقوق و علوم جنایی نقش آفرینی و رسالت سترگی در جامعه انسانی بر عهده دارد.
📌حقوق کیفری در مفهوم امروزینش ابزاری برای مجازات نکردن است و کارکردی انسانی دارد و بیش از پیش در مقام حمایت از بی گناهان است تا سزا دادن گنهکاران.
📌اگرچه مجازات کردن بزهکاران ضرورتی اجتناب ناپذیر و حمایتی غیر مستقیم از بی گناهان است، اما مجازات کردن باید بر پایه اصول و قواعدی انجام پذیرد که ما را از اهداف انسانی و اجتماعی باز ندارد.
📌ما در عرصه حقوق کیفری نیازمند معیارهایی هستیم که نه بیش از آنچه ضروری و بایسته است مجازات کنیم، نه کمتر از آنچه سزاوار و شایسته است.

کتاب بسیار خوبیه.توضیحات جامع و کامله. مکاتب رو به صورت کاملا ساده و شفاف توضیح داده شده
بهترين كتاب كليات حقوق جزا
دیدگاه شما