0

آیین دادرسی کیفری (1)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب آیین دادرسی کیفری (1)
  • قیمت 250,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-823-3
  • تعداد صفحات 320
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1396
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

۱ ـ سازمان و صلاحیت کیفری، ۲ ـ شناسایی دعوای عمومی/کیفری و خصوصی، ۳ ـ تحقیقات مقدماتی و ۴ ـ رسیدگی کیفری، ۵ ـ تجدیدنظر کیفری، ۶ ـ اجرای احکام کیفری، و ۷ ـ اثبات کیفری. پیش از ارائه مطالب یادشده، باید حدومرز و پیشینۀ تاریخی آیین دادرسی کیفری را موردمطالعه قرار دهیم. ازاین‌رو، مطالب موردنظر در آیین دادرسی کیفری در یک گفتار آغازین و شش فصل قابل‌بررسی‌اند: شناسایی و شکل‌گیری آیین دادرسی کیفری (گفتار آغازین)، سازمان و صلاحیت کیفری (فصل نخست)، شناسایی دعوای عمومی (فصل دو) و تحقیقات مقدماتی (فصل سه)، رسیدگی کیفری (فصل چهار)، تجدیدنظر کیفری (فصل پنج) و اجرای احکام کیفری (فصل شش) و اثبات کیفری (فصل هفت). گفتار آغازین و فصل‌های نخست تا چهار، جلد نخست این دوره را در برمی‌گیرد و فصل‌های پنج تا هفت در جلد دو خواهد آمد.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما