0

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)، حقوق جزای عمومی

روی جلد
پشت جلد

•گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:

•حقوق کیفری هر کشور آیینه تمام نمای سیاست کیفری تقنینی آن کشور است و در صورتی که قوانین و مقررات مربوط به آن، مبتنی بر واقعیت های اجتماعی و تدابیر عالمانه تدوین گردد، یعنی از یک سو حاصل تحقیقات جرم شناختی و از سوی دیگر بر باورهای مذهبی، فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی سرزمین تحت حاکمیت خود مبتنی بوده و در ضمن به دور از هر گونه انفعال، سیاست زدگی و عوام گرایی باشد؛ می تواند در مقابله با جرم و کنترل مجرمین نقشی موثر ایفا کند و هدف نهایی حقوق کیفری را که برپایی عدالت و نظم عمومی است، تامین نماید.

•هدف از تدوین این کتاب با روش حاشیه نگاری بر قانون، اولا: تدوین حقوق جزای عمومی مبتنی بر تمامی مواد مربوط به کتاب اول قانون مجازات اسلامی و ثانیا: بیان نکات علمی، نظری و عملی مفید و حتی نقد برخی از نظریه های بر خلاف مبانی، بوده است.

•نظر به این که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از طرفی حاصل اصلاحات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است و از سوی دیگر در بسیاری از مواد به مواد مربوطه قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ رجوعی قابل توجه دارد؛ مقرر گردید پس از بیان ماده قانونی هر موضوعی از قانون جدید به ترتیب مواد قانونی مرتبط با آن از قوانین سال ۱۳۷۰ و ۱۳۵۲ نیز درج گردد تا خواننده محترم بتواند میان قانون جدید و دو قانون گذشته مقایسه اجمالی داشته باشد.

کتاب را تهیه کرده و چند سالی است مورد استفاده قرار می دهم واقعا کتابی کاربردی، مفید و پرسود است و ای کاش جلدهای بعدی هم چاپ شوند انشاء اله واقعا دست مریزاد باید گفت به جمع دوستانی که دکتر ناتری گرد آورده. بسیار عالی است.
با سلام و احترام، کتاب آقای دکتر شمس ناتری نیز مانند درسها و جزوات ایشان عالی می تواند باشد.
دیدگاه شما