0

سازمان های بین المللی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب سازمان های بین المللی
  • قیمت 120,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-245-3
  • تعداد صفحات 288
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1393
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و به ويژه کارگزاري‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد به شکلي در زندگي روزمره بيشتر مردم در اقصي نقاط دنيا حضور دارند. از هماهنگي تماس‌هاي تلفني و پروازهاي بين کشورهاي ثروتمند آمريکا، اروپا و آسيا تا تأمين بهداشت اوليه و آب آشاميدني فقيرترين روستاهاي آفريقا به نحوي توسط نهادهاي چندجانبه انجام شده است.  اين نهادها مورد توجه ويژه افکار عمومي نيز بوده‌اند به شکلي که نسخه روزانه کمتر روزنامه‌اي در هر نقطه از جهان را مي‌توان يافت که تحليل يا خبري از سازمان ملل متحد يا يک يا چند سازمان منطقه‌اي و بين‌المللي را در صفحات خود نداشته باشد. دکتر محمدجواد ظريف و دکتر سيدمحمد کاظم سجادپور در کتاب سازمان هاي بين المللي خلاصه اي کاربردي از نظريه و عملکرد نهادهاي چندجانبه که حاصل بيش از دو دهه تجربه ميداني نويستدگان در ديپلماسي چندجانبه و سال‌ها مطالعه و تدريس اين موضوعات در دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري است براي استفاده عموم علاقمندان  به موضوعات سياسي و بين المللي تهيه و ارائه داده اند.

  

 

 

فهرست

 

پيشگفتار.. 9

فصل اول

چارچوبها و بنيادهاي سازمانهاي بين‌المللي

1- مفهوم ديپلماسي و تحول آن.. 11

2- مفهوم ديپلماسي چندجانبه.. 14

3- انواع نهادهاي چندجانبه.. 19

4- وظايف و اختيارات نهادهاي چندجانبه.. 21

5- نظريه ها و ديدگاه ها پيرامون نهادهاي چندجانبه   27

6- دلايل چندجانبه گرايي.. 29

فصل دوم

کارکردهاي نهادهاي چندجانبه

1- توليد دانش تخصصي و اطلاع رساني.. 37

2- هنجار سازي.. 40

3- قانون سازي.. 43

4- نظارت.. 47

5- تقسيم منابع و وظايف اجرايي.. 50

6- حل و فصل اختلافات.. 52

فصل سوم

ساختار نهادهاي چندجانبه

1- مجامع عمومي.. 60

2- شوراهاي اجرايي.. 66

3- دبيرخانه‌ها.. 70

4- دستگاه قضايي يا سازوکار حل و فصل اختلافات.. 74

 

فصل چهارم

کنشگران نهادهاي چندجانبه

1- نمايندگان دولت‌ها.. 75

2- نمايندگان نهادهاي غيردولتي.. 84

3- نمايندگان نهادهاي چندجانبه دولتي.. 87

4- اعضاي دبيرخانه‌ها و رؤساي آنها.. 88

5- متخصصان و شخصيت‌هاي برجسته.. 92

6- شکل دهندگان به افکار عمومي.. 93

فصل پنجم

تعامل، آئين کار و اسناد در نهادهاي چندجانبه

1- اهميت ارتباطات.. 97

2- ائتلاف سازي.. 100

3- آيين­کار.. 101

4-  انواع و نحوه تشکيل جلسات چندجانبه.. 102

5- دستور کار جلسات چندجانبه.. 104

6- برنامه کاري جلسات چندجانبه.. 105

7- اداره جلسات چندجانبه.. 106

8- اعتبارنامه.. 107

9- نحوه مشارکت در جلسات چندجانبه.. 108

10- اسناد نهادهاي چندجانبه.. 111

11- مکاتبات رسمي.. 112

12- گزارش­ها.. 112

13- قطعنامه و پيش نويس قطعنامه.. 113

14- صورت جلسات.. 113

15- شناسه اسناد.. 113

16- مخازن اسناد ملل متحد.. 117

 

 

فصل ششم

روند تصميم‌گيری در نهادهاي چندجانبه

1-  قطعنامه.. 119

2-  اعلاميه.. 124

3- تصميم.. 125

4- بيانيه.. 126

5- جمع بندي رييس.. 128

6- مراحل تدوين سند تصميم‌گيری.. 129

 

پيوست 1- منشور ملل متحد.. 141

فصل اول: اهداف و اصول   142

فصل دوم: عضويت.. 144

فصل سوم: اركان.. 145

فصل چهارم: مجمع عمومي   145

فصل پنجم: شوراي امنيت   150

فصل ششم: حل و فصل مسالمت آميز منازعات   153

فصل هفتم: اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه   155

فصل هشتم: ترتيبات منطقه‌اي   160

فصل نهم: همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي   161

فصل دهم: شوراي اقتصادي و اجتماعي   163

فصل يازدهم: اعلاميه راجع به سرزمين هاي غير خودمختار   167

فصل دوازدهم: نظام قيمومت بين‌المللي   168

فصل سيزدهم: شوراي قيمومت   172

فصل چهاردهم: ديوان بين‌المللي دادگستري   175

فصل پانزدهم: دبيرخانه   176

فصل شانزدهم: مقررات مختلف   178

فصل هفدهم: ترتيبات موقتي راجع به امنيت   179

فصل هيجدهم: اصلاحات   180

فصل نوزدهم: تصويب و امضا   181

 

پيوست 2- آيين کار مجمع عمومي.. 184

يک- اجلاس‌ها.. 184

دو- دستورکار.. 187

سه- هيئت‌هاي نمايندگي.. 192

چهار- اعتبارنامه‌ها.. 193

پنج - رئيس و نواب رئيس.. 194

شش - کميته عمومی.. 201

هفت - دبيرخانه.. 199

هشت - زبان.. 205

نه - صورت جلسات.. 207

ده - جلسات علني و غيرعلني مجمع عمومي.. 203

يازده - يک دقيقه دعاي آرام يا تفکر در سکوت.. 203

دوازده- جلسات عمومي.. 204

سيزده - کميته‌ها.. 216

چهارده - پذيرش اعضاي جديد به عضويت سازمان ملل متحد   229

پانزده- انتخابات براي ارکان اصلي.. 230

شانزده - مسائل اداري و بودجه.. 233

هفده- نهاد‌هاي فرعي مجمع عمومي.. 237

هيجده - تفسير و اصلاحيه‌ها.. 237

 

پيوست 3- اسامي ‌اختصاري نهادهاي چندجانبه.. 238

 

پيوست4- واژه نامه.. 247

کتابنامه.. 270


نظری ثبت نشده

دیدگاه شما