0

مختصر حقوق جزای عمومی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مختصر حقوق جزای عمومی
  • قیمت 2,900,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-187-7
  • تعداد صفحات 496
  • نوبت چاپ 4
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

دانلود فهرست مطالب

نگارش کتاب حاضر با توجه به نيازهای آزمونی و آموزشی در حوزۀ حقوق جزای عمومی به عنوان پنجمين اثر تأليفی دکتر عباس منصورآبادی پس از دورۀ بنيادين حقوق جزا (مشتمل بر کليات و حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ) مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنين کتاب پيش رو، نسبت به دوره بنيادين از استقلال در طرح (نوآوری در ارائۀ مطالب، محتوا و دسته بندی) برخوردار می‌باشد.

برخی از ويژگی‌های اين کتاب:
۱. درسنامۀ جامع آزمونی منطبق با نص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات و الحاقات و تطبيق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم.
۲. تطبیق کامل با قوانین خاص جزایی مرتبط (اعم از قوانين خاص اعلام شده توسط اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه) با آخرین تغییرات و مصوبات.
۳. ارائه نکات مهم و آزمونی.
۴. استفاده از جدول‌های آموزشی و نمودارهای آموزشی برای دسته بندی و ارائه ظابطه برای فهم راحت تر مطالب و استفاده از جداول و مباحث تطبيقی و مقايسه ای بصورت يکجا در موارد مشابه.
۵. قابل استفاده جهت آمادگی در تمامی آزمون های حقوقی (قضاوت، وکالت، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق جزا و جرمشناسی).
۶. تطبيق کامل با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (شرح مواد قانون مزبور و تأثیرات آن بر ساير مواد و قوانين ديگر).                        

۷. مطابق با آخرين آرای وحدت رويه جزايی صادرۀ از هيأت عمومی ديوان عالی کشور.                 
۸. مطابق با تصویب‌نامه «تعدیل جزاهای نقدی مصوب ۱۳۹۹».                                                                                  
                                                                                                                     

توضيحات مؤلف در خصوص ويرايش جديد: کتاب «مختصر حقوق جزای عمومی» زمانی که در شرف چاپ بود قانون «کاهش مجازات حبس تعزيری مصوب ۱۳۹۹» به تصویب نهایی رسید و با وجود همۀ محدودیت‌ها، متن آن بر اساس قانون مزبور بازبینی و اصلاح شد و به عنوان نخستین اثر تألیفی که در آن، مواد قانون مزبور شرح و تفسیر شده است، در اختیار جامعۀ حقوقی قرار گرفت. با توجه به تاثیر قانون مزبور بر حقوق کیفری عمومی، برای بار دیگر این کتاب مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت؛ ازجمله: آرای وحدت رویه مربوط به قانون مزبور و حقوق جزای عمومی که در فاصله چاپ نخست تا کنون از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است، در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است، نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در زمینۀ قانون مزبور که تا کنون منتشر گردیده، مورد توجه قرار گرفته است. در بسياری از قسمت‌ها، به ويژه در شرح مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹، نکته‌های ديگری افزون بر مطالب پيشين اضافه شده است. همچنين متن در فرايند تعاملى چندين بار بازخوانى شده و نارسايى هاى آن به حداقل رسيده است. پاورقى هايى به متن اضافه شده اند كه ارزش يكسانى با متن دارند و قرار دادن آن‌ها در پاورقى به معناى درجه دوم بودن آنها نيست، بلكه اين كار نيز با هدف سهولت يادگيرى انجام شده است و به خوانندگان توصيه مى شود به سان متن به آن‌ها بنگرند و از خواندن آنها روگردان نباشند.

بي نظيره اين كتاب واقعا بهش نياز داشتم ممنونم از ميزان
دیدگاه شما