0

حقوق علائم تجاری

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق علائم تجاری
  • قیمت 1,800,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-373-3
  • تعداد صفحات 624
  • نوبت چاپ 4
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

📌كتاب حاضر مشتمل بر ۵ فصل است:
-كليات
-علائم غير قابل ثبت
-فرايند ثبت علامت تجاري
-حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري و زوال ان
-نقض حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري و ضمانت اجراي ان.
📌نويسنده محترم كتاب حاضر در مقدمه بيان داشتند كه علامت تجاري يكي از مصاديق مهم مالكيت صنعتي است كه همواره در طول تاريخ بشري اهميت ان مورد توجه بوده و اشخاص از ان براي معرفي كالاها و خدمات استفاده ميكردند.
📌به طوري كه از ٤٠٠٠ سال قبل هنرمندان و صنعتگر
صنعتگران ايراني، چینی و هندي ها كالاها و خدمات خود را با امضاء يا سمبل هاي خاصي به بازار عرضه مي كردند و از اين طريق مشتريان خود را در انتخاب كالا ها و خدمات مورد نياز و دلخواه كمك مي كردند.
📌هم اكنون نيز علامت تجاري براي اكثر شركت ها و بنگاہ ها، دارايي تجاري ارزشمندي نيز محسوب ميشود به طوري كه ارزش برخي از مشهورترين علايم تجاري در دنيا بيش از ٧٠ ميليارد دلار امريكا براورد شده است.
📌امروزه با محيط كسب و كار متنوع و گوناگون، يك بازار شديد رقابتي نه تنها در بازارهاي داخلي بلكه در بازارهاي بين المللي ايجاد شده است.
📌چنین فضا و محيط رقابتي، از يك سو مصرف كنندگان را كه بايد با صرف كمترين هزينه و وقت بتوانند به منشا كالاها و خدمات و نتيجتا به كيفيت انها واقف شوند، در انتخاب كالاها و خدمات دلخواه خود از بين كالاها و خدمات، دچار مشكل و ترديد كرده است و از سوي ديگر در چنین فضايي تنها بنگاه ها و كسب و كارهايي ميتوانند فعاليت و شكوفايي در بازارهاي داخلي و بين الملليي داشته باشند.
📌كه ضمن اتخاذ راهكارهاي خلاق و ابتكاري براي توليد محصول و خدمات و عرضه انها، خطرات و بي اعتمادي ناشي از چنين محيط رقابتي را، مديريت و كنترل كنند.
📌نويسنده محترم قصد دارد در كتاب حاضر، به بررسي و تحليل قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري در سال١٣٨٦، در حوزه علامت تجاري با توجه به معاهدات ماهوي و شكلي مرتبط به ويژہ با كنوانسيون پاريس، براي حمايت مالكيت مالكيت صنعتي، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي(تريپس)، موافقت نامه و پروتكل مادريد و قوانين ملي برخي از كشورها بپردازد.

  

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه. 15

 

 

فصل اوّل: کلیّات... 29

 

1 ـ 1 ـ مفاهیم. 29

 

1 ـ 2 ـ دامنه. 36

 

1 ـ 2 ـ 1 ـ علامت تجاری و نشانه‌های منبع.. 36

 

1 ـ 2 ـ 2 ـ علامت تجاری و اسامی مبدأ 38

 

1 ـ 2 ـ 3 ـ علامت تجاری و قواعد مبدأ 39

 

1 ـ 2 ـ 4 ـ علامت تجاری و نام گذاری مبدأ 40

 

1 ـ 2 ـ 5 ـ علامت تجاری و نشانه جغرافیایی.. 40

 

1 ـ 2 ـ 6 ـ علامت تجاری و اختراع. 42

 

1 ـ 2 ـ 7 ـ علامت تجاری و طرح صنعتی.. 43

 

1 ـ 2 ـ 8 ـ علامت تجاری و علامت صنعتی.. 44

 

1 ـ 2 ـ 9 ـ علامت تجاری و علامت کارخانه. 45

 

1 ـ 2 ـ 10 ـ علامت تجاری و حق مؤلف.... 46

 

1 ـ 2 ـ 11 ـ علامت تجاری و نام تجارتی.. 47

 

1 ـ 2 ـ 12 ـ علامت تجاری و نام‌های دامنه. 49

 

1 ـ 2 ـ 13 ـ علامت تجاری و پایگاه داده 51

 

1 ـ 2 ـ 14 ـ علامت تجاری و شناسه‌های کسب و کار. 52

 

1 ـ 2 ـ 15 ـ علامت تجاری و برند. 53

 

1 ـ 2 ـ 16 ـ علامت تجاری و اسرار تجاری.. 54

 

1 ـ 3 ـ انواع علامت تجاری.. 55

 

1 ـ 3 ـ 1 ـ علامت خدماتی.. 55

 

1 ـ 3 ـ 2 ـ علائم جمعی.. 60

 

1 ـ 3 ـ 3 ـ علامت تأییدی یا تضمینی.. 69

 

1 ـ 3 ـ 4 ـ علامت مشهور. 76

 

1 ـ 4 ـ طبقه بندی علامت تجاری.. 100

 

1 ـ 4 ـ 1 ـ طبقه بندی براساس نشانه‌ای که علامت را تشکیل می‌دهد. 100

 

الف ـ علائم نامی یا حرفی.. 100

 

ب ـ علائم گرافیکی یا ترسیمی.. 100

 

ج ـ علائم مرکب و درهم‌آمیخته. 101

 

د ـ علائم سه بعدي.. 101

 

1 ـ 4 ـ 2 ـ طبقه‌بندي براساس شهرت... 101

 

الف ـ علائم معمولي.. 101

 

ب ـ علائم مشهور. 101

 

ج ـ علائم معروف... 102

 

1 ـ 4 ـ 3 ـ طبقه‌بندي براساس مالکيت بر آن. 102

 

الف ـ علائم فردي.. 102

 

ب ـ علائم جمعي.. 102

 

1 ـ 4 ـ 4 ـ طبقه‌بندی بر اساس موضوع حمايت... 102

 

الف ـ علائم محصول. 103

 

ب ـ علائم خدمات 103

 

1 ـ 4 ـ 5 ـ براساس حواسی که علامت را درک مي‌کنند. 103

 

1 ـ 4 ـ 6 ـ طبقه‌بندی براساس قلمرو سرزميني.. 103

 

الف ـ علامت تجاري ملي.. 103

 

ب ـ علامت تجاري مشترک میان چند جامعه / علامت تجاری منطقه‌ای جامعه 104

 

ج ـ علائم تجاري بين‌المللي 104

 

1 ـ 4 ـ 7 ـ طبقه‌بندی براساس قابل رؤیت بودن یا نبودن علامت... 104

 

1 ـ 4 ـ 8 ـ طبقه‌بندی براساس قدمت علائم. 105

 

1 ـ 4 ـ 9 ـ قدرت تمیز دهندگی علامت... 105

 

1ـ 4ـ 10 ـ علائم دفاعی و غیر دفاعی.. 106

 

1 ـ 5 ـ مصاديق علامت... 106

 

1 ـ 6 ـ توجيهات حمايت حقوقي از علامت: 116

 

1 ـ 6 ـ 1 ـ توجيه براساس خلاقيت و نو آوري.. 117

 

1 ـ 6 ـ 2 ـ توجيه براساس تئوری اطلاعات... 117

 

1 ـ 6 ـ 3 ـ توجيه براساس معیارهای اخلاقي.. 118

 

1 ـ 7 ـ کارکردهاي علائم تجاري.. 120

 

1 ـ 8 ـ ضرورت ثبت علامت تجاري.. 124

 

1 ـ 9 ـ علائم تجاري و حقوق مالکيت معنوي.. 127

 

1 ـ 10 ـ سابقه تاريخي: 129

 

الف ـ تفاوت‌هاي کلي: 132

 

ب ـ تفاوت‌هاي مهم موضوعي.. 133

 

 

فصل دوم ـ ثبت علامت... 138

 

2 ـ 1 ـ ويژگي‌هاي علامت قابل ثبت... 138

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ علامت باید قدرت تميز دهندگي داشته باشد. 138

 

1 ـ علائم اختياري يا خيالي.. 144

 

2 ـ علائم دلالت کننده 144

 

3 ـ علائم توصيفي.. 144

 

4 ـ علائم عام. 145

 

2 ـ 1 ـ 2ـ عين يا به طرزگمراه کننده‌اي شبيه يا ترجمه يک علامت یا نام تجاری نباشد که براي همان کالاها يا خدمات يا کالاها يا خدمات مشابه متعلق به موسسه ديگري که در ايران معروف است، بکار رود. 151

 

2 ـ 1 ـ 3 ـ علامت مورد درخواست نبايد گمراه کننده باشد. 156

 

2 ـ 1 ـ 4 ـ علامت مورد درخواست ثبت با علامت معروف ثبت شده معارض نباشد  164

 

1 ـ تضعيف علامت... 167

 

2 ـ ورود خدشه. 167

 

3 ـ بهره کشي.. 167

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ علامت مورد درخواست ثبت نبايد مغاير با نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد. 173

 

2 ـ 1 ـ 6 ـ علامت مورد درخواست ثبت نباید معارض با علامت اشخاص ثالث باشد  183

 

2 ـ 1 ـ 7 ـ علامت مورد درخواست ثبت با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث معارض نباشد  194

 

2 ـ 1 ـ 9 ـ علامت مورد درخواست ثبت از علائم مذکوره در ماده 6 کنوانسيون پاريس نباشد  202

 

2 ـ 1 ـ 10 ـ  علامت مورد تقاضاي ثبت حاوي مشخصات جغرافيايي نادرست که موجب گمراهي عموم در خصوص مبدأ کالای تحت علامت شود نباشد. 210

 

2 ـ 1 ـ 11 ـ ثبت علامت مغاير با قانون نباشد. 214

 

 

 

 

فصل سوم ـ فرآیند ثبت علامت تجاري.. 219

 

3 ـ 1 ـ ثبت علامت در سطح ملي.. 219

 

3 ـ 1 ـ 1 ـ اظهارنامه. 220

 

3 ـ 1 ـ 2 ـ طبقه‌بندي علائم. 230

 

.3 ـ 1 ـ 3 ـ بررسي اظهارنامه. 232

 

3 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ بررسي شکلي: 232

 

3 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ بررسي ماهوي.. 233

 

3 ـ 1 ـ 4 ـ نقص اظهار نامه. 237

 

3 ـ 1 ـ 5 ـ تاريخ اظهارنامه. 242

 

3 ـ 1 ـ 6 ـ حق تقدم. 244

 

3 ـ 1 ـ 7 ـ اصلاح اظهارنامه. 248

 

3 ـ 1 ـ 8 ـ استرداد اظهارنامه. 253

 

3 ـ 1 ـ 9 ـ پذيرش اظهارنامه. 254

 

3 ـ 1 ـ 10 ـ اعتراض به پذيرش اظهارنامه. 257

 

3 ـ 1 ـ 11 ـ ثبت علامت... 263

 

3 ـ 1 ـ 12 ـ هزينه ثبت علامت... 266

 

3 ـ 1 ـ 13 ـ مدت حمايت از علامت... 272

 

3 ـ 2 ـ ثبت علامت تجاري در سطح بين‌المللي.. 273

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ مسير ملي.. 274

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ اصل رفتارملي.. 276

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ حق تقدم. 279

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ استعمال علائم تجاري.. 283

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ استعمال متقارن علامت تجاري.. 285

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 5 ـ استقلال علائم تجاري.. 286

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 6 ـ علائم تجاري مشهور. 287

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 7 ـ نشان‌هاي دولتي و... 288

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ حمايت از علائم تجاري ثبت شده در يک کشور عضو اتحاديه در ساير کشورهاي عضو اتحاديه 288

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 9 ـ ثبت به اسم نماينده بدون اجازه مالک.... 293

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 11 ـ علائم جمعي.. 296

 

3 ـ 2 ـ 1 ـ 12 ـ علائم تجاري نمايش داده شده در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي.. 296

 

3 ـ 2 ـ 2 ـ مسير منطقه‌اي.. 298

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ مسير بين‌المللي.. 301

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ استفاده کنندگان موافقتنامه مادريد. 304

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ اظهارنامه بين‌المللي ووظايف کشور مبدأ 305

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ هزينه‌ها 307

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ ثبت علامت تجاري.. 307

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ اثر ثبت بين‌المللي.. 309

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 6 ـ بستگي به ثبت اساسي.. 310

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 7 ـ جايگزيني ثبت بين‌المللي به جاي ثبت منطقه‌اي و
ملي.. 311

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 8 ـ تعيين متعاقب... 312

 

3 ـ 2 ـ 3ـ 9 ـ تغييرات در ثبت بين‌المللي، ابطال مجوز بهره‌برداري.. 313

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 10 ـ مدت حمايت، تجديد ثبت... 315

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 11 ـ امتيازات ثبت بين‌المللي.. 316

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ ثبت علامت در ايران در قالب نظام مادريد. 323

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ اظهارنامه. 324

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ اشخاصي که مي‌توانند در ايران درخواست ثبت بين‌المللي علامت نمايند  326

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ وظايف مرجع ثبت در قبال اظهارنامه بين‌المللي.. 326

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ وابستگي و استقلال ثبت بين‌المللي.. 329

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 5 ـ وظايف مرجع ثبت به عنوان يکي از کشورهاي تعيين
شده 331

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 6 ـ وظايف اداره ثبت علامت تجاري.. 333

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 7 ـ رد پذيرش اظهارنامه يا اعتراض به تقاضاي ثبت... 334

 

3 ـ 2 ـ 4 ـ 8 ـ جانشيني ثبت بين‌المللي به جاي ثبت ملي.. 335

 

3 ـ 2 ـ 5 ـ 9 ـ ثبت علامت در ایران (بصورت کاربردی) 336

 

فصل چهارم ـ حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و زوال آن.. 341

 

4 ـ 1 ـ حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری.. 341

 

4 ـ 1 ـ 1 ـ حقوق انحصاری.. 341

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ نقل و انتقال علائم تجاري.. 357

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ انتقال جزئي علامت... 366

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ انتقال علامت در قالب عقد و ثيقه. 367

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ انتقال سهم مشاعي از علامت تجاري.. 368

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ـ انتقال مالکيت اظهارنامه يا تقاضاي ثبت علامت تجاری.. 369

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ انتقال حق تقدم. 369

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 6 ـ انتقال علامت جمعي و علامت تأیيد کننده 370

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 7 ـ انتقال ناشی از ادغام شرکت‌ها 371

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 8 ـ انتقال از طريق ارث... 372

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 9 ـ انتقال از طريق حکم دادگاه 372

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 ـ تغيير مالکيت علائم درحقوق ايران. 373

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 ـ 1 ـ انتقال مالکيت اظهارنامه. 373

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 ـ 2 ـ انتقال علامت تجاري ثبت شده 375

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 ـ 3 ـ انتقال قهري.. 381

 

4 ـ 1 ـ 2 ـ 11 ـ انتقال مالکيت علامت در چارچوب نظام مادريد. 382

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ قرارداد اجازه بهره برداري.. 385

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ حقوق انتقال دهنده 390

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ حقوق انتقال گيرنده 391

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ غير قابل واگذار بودن قرارداد اجازه بهره‌برداري.. 391

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـ قراردادهاي واگذاري متضمن پرداخت حق‌الامتياز به خارج.. 391

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 5 ـ ارتباط قراردادهاي اجازه بهره‌برداري با قرارداد نمايندگي.. 392

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 6 ـ قرارداد بهره‌برداري در معاهدات بين‌المللي مربوط به حقوق مالکیت معنوی و قوانین کشورها 392

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 7 ـ قرارداد اجازه بهره‌برداري در حقوق ايران. 395&lu;/span>

 

4 ـ 1 ـ 3 ـ 8 ـ درخواست ثبت اجازه بهره‌برداري در قالب نظام مادريد. 401

 

4 ـ 2 ـ زوال حقوق مربوط به علائم تجاري.. 405

 

4 ـ 2 ـ 1 ـ اعراض..... 405

 

4 ـ 2 ـ 2 ـ عدم استفاده 412

 

4 ـ 2 ـ 3 ـ ژنريک يا عام شدن علامت... 425

 

4 ـ 2 ـ 4 ـ فرآيند لغوعلامت واثر آن. 429

 

4 ـ 2 ـ 5 ـ ابطال علامت تجاري ثبت شده 431

 

 

فصل پنجم ـ نقض حقوق ناشی از ثبت علامت و ضمانت اجرای آن.. 449

 

5 ـ 1 ـ نقض حقوق ناشی از ثبت علامت... 449

 

5 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف نقض حق: 453

 

5 ـ 1 ـ 2 ـ خواهان دعوی نقض..... 457

 

5 ـ 1 ـ 3 ـ خوانده دعوی نقض..... 458

 

5ـ 1 ـ 4 ـ دعوی نقض از چه زمانی قابل طرح است؟. 461

 

5 ـ 1 ـ 5 ـ حق شخص تهدید شده به نقض..... 463

 

5 ـ 1 ـ 6 ـ دفاعیات خوانده 464

 

5 ـ 1 ـ 7 ـ اعمال نقض..... 468

 

5 ـ 1 ـ 7 ـ 1 ـ نقض بر اساس یکسان بودن. 468

 

5 ـ 1 ـ 7 ـ 2 ـ علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه. 471

 

5 ـ 1 ـ 7 ـ 3 ـ علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه. 473

 

5 ـ 2 ـ ضمانت اجراهای حقوقی نقض..... 484

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ ضمانت اجرای مدنی.. 485

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ منع استعمال علائم نقض کننده 486

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ جبران خسارت... 487

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ محاسبه منافع.. 489

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ محاسبه خسارت بر اساس لیسانس.... 491

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 5 ـ خسارت معنوی.. 491

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 6 ـ خسارت از پیش تعیین شده یا جبران خسارت مبتنی بر قانون. 492

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ امحای علامت تجاری یا معدوم ساختن کالاها 493

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ تسلیم و ضبط کالاها به نفع مالک علامت... 494

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 4ـ حق مطلع ساختن.. 494

 

5 ـ 2 ـ 1 ـ 5ـ انتشار آگهی در مطبوعات... 495

 

5 ـ 2 ـ 2 ـ تدابیر مرزی.. 504

 

5 ـ 2 ـ 3 ـ ضمانت اجرای کیفری.. 516

 

5 ـ2ـ 4 ـ آیین دادرسی رسیدگی به جرائم نقض در حوزه علامت تجاری.. 526

 

 

 

 

ضمائم.. 534

 

الف ـ معاهدات مربوط به علائم تجاری.. 534

 

1 ـ معاهدات ماهوی.. 534

 

2 ـ معاهدات شکلی و طبقه‌بندی.. 540

 

3 ـ موافقتنامه نیس در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم تجاری   544

 

4 ـ معاهده نایروبی برای حمایت از نشان المپیک.... 551

 

5 ـ موافقتنامه وین در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم. 552

 

6 ـ موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجاری.. 554

 

ب ـ تحلیل چند رأی.. 559

 

 

منابع و مأخذ.. 621

 

1ـ فارسی.. 621

 

الف ـ کتب و مقالات... 621

 

2ـ منابع انگلیسی.. 623

 


 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما