0

حقوق نشانه های جغرافیایی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق نشانه های جغرافیایی
  • قیمت 110,000 ریال
  • شابک
    1. 0-044-511-964
  • تعداد صفحات 240
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1394
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

در گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر، نویسنده محترم بیان داشتند که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۳ در مجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت صنعتی کشور وارد شده است و قبل از تصویب قانون فوق الاشاره علیرغم تاکید کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که ایران از سال ۱۳۳۷ عضو آن است به حمایت از نشانه های منبع و اسامی مبدا، به دلیل وجود خلاء قانونی در این زمینه کالاهایی که کیفیت، مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات آن ها اساسا منتسب به قلمرو جغرافیایی معین هستند مانند فرش دستباف، صنایع دستی، زعفران و سایر محصولات صنعتی، سنتی و کشاورزی مناطق محلی بر طبق قوانین داخلی در مقابل سوء استفاده های مختلف قابل حمایت نبوده اند.
📌لذا به سادگی و با اهداف سودجویانه مورد بهره برداری اقتصادی در خارج از کشور قرار گرفته اند و از این راه لطمات جبران ناپذیری به منافع اقتصادی کشور و حتی هویت های فرهنگی نهفته در این کالاها به دلایل تحریف های به عمل آمده در آن ها وارد آمده است.
📌تا زمانی که قانون جامع و کارا نتواند از حقوق صاحبان این قبیل کالاها در داخل حمایت موثر به عمل آورد، نمیتوان هیچ گونه مبنایی را برای حمایت از این اقلام در مقابل سوءاستفاده های احتمالی خارجی فراهم آورد.
📌لذا با تصویب قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴، این زمینه فراهم شده که از این محصولات بر مبنای قانون نشانه های جغرافیایی در سطح داخل کشور حمایت و متعاقبا به استناد حمایت و ثبت داخلی بر اساس معاهدات مربوط امکان هر گونه سوءاستفاده از محصولات دارای اسامی مبدا یا نشانه های منبع ایرانی را از دیگران سلب کرد مگر بهره برداری با محور قانونی باشد. بنابراین قانون در سطح ملی و معاهدات مربوط در سطح بین المللی میتواند منافع اقتصادی و هویت های فرهنگی بهینه در این کالاها را تضمین نماید.

  

 

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 مقدمه‌ 9

 

 فصل‌ اول‌: كليّات‌ 13

             گفتار اول‌: مفهوم‌ و دامنه‌ نشانه‌ جغرافيايي‌ 13

                         1 ـ تعريف‌ 13

                         2 ـ نشانه‌ جغرافيايي‌ و نشانه‌ منبع‌: 22

                         3 ـ نشانه‌ جغرافيايي‌ و اسامي‌ مبدأ: 24

                         4 ـ نشانه‌ جغرافيايي‌ و قواعد مبدأ: 26

                         5 ـ نشانه‌ جغرافيايي‌ و علائم‌ تجاري‌ 27

                         6 ـ نشانه‌ جغرافيايي‌ و سمبل‌ها: 28

             گفتار دوم‌ ـ ضرورت‌ حمايت‌ از نشانه‌ جغرافيايي‌ 28

                         1 ـ اهميت‌ نشانه‌ جغرافيايي‌: 28

                         2 ـ نقش‌ نشانه‌ جغرافيايي‌ 29

                         3 ـ كالاهاي‌ تحت‌ حمايت‌ نشانه‌ جغرافيايي‌ 30

                         4 ـ استفاده‌ عمومي‌ از نشانه‌ جغرافيايي‌ 30

                         5 ـ سازوكار نظارتي‌ بر نشانه‌ جغرافيايي‌ 32

                         6 ـ نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ و كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ 33

                         7 ـ نشانه‌ جغرافيايي‌ و دانش‌ سنتي‌ و فولكلور 34

             گفتار سوم‌: نحوه‌ حمايت‌ از نشانه‌ جغرافيايي‌ 38

                         1 ـ سابقه‌ تاريخي‌ 38

                         2 ـ نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ و حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 39

                         3 ـ نحوه‌ حمايت‌ از نشانه‌ جغرافيايي‌ در سطح‌ ملي‌: 41

                         4 ـ نحوه‌ حمايت‌ از نشانه‌ جغرافيايي‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ : 42

 فصل‌ دوم‌: حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ 43

             گفتار اول‌: موافقت‌نامه‌هاي‌ دوجانبه‌ 44

             گفتار دوم‌: موافقت‌نامه‌هاي‌ چندجانبه‌ 47

                         1 ـ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ و حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 47

                                     الف‌ ـ معاهدات‌ 47

                                                 اوّل‌: كنوانسيون‌ پاريس‌ 47

                                                 دوم‌: موافقت‌نامه‌ مادريد در مورد جلوگيري‌ از نصب‌ نشانه‌هاي‌ منبع‌ غير واقعي‌                                            يا گمراه‌كننده‌ بر كالا 52

                                                 سوم‌: موافقت‌نامه‌ ليسبون‌ براي‌ حمايت‌ از اسامي‌ مبدأ و ثبت‌ بين‌المللي‌                                             آنها 55

                                                 چهارم‌: موافقت‌نامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌                                                آن‌ 60

                         1 ـ موافقت‌نامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ 61

                         2 ـ پروتكل‌ مادريد: 68

                                     ب‌ ـ تلاش‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ در جهت‌ ارتقاي‌ نظام‌ حمايتي‌ از                           نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 81

                         2 ـ سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌ و حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 86

                                     الف‌ ـ تريپس‌ 86

                                     ب‌ ـ تلاش‌ سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌ در جهت‌ ارتقاي‌ نظام‌ حمايتي‌ نشانه‌هاي‌                           جغرافيايي‌ 90

                                                 اوّل‌ ـ بررسي‌ اجراي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌: 90

                                                 دوّم‌ ـ ايجاد نظام‌ چند جانبه‌ اطلاع‌رساني‌ و ثبت‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌: 91

                                                 سوم‌ ـ تعميم‌ حمايت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مشروبات‌ الكلي‌ به‌ ساير محصولات‌ داراي‌                                               نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌: 92

                         3 ـ مقايسه‌ تريپس‌ و معاهدات‌ ماهوي‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ براي‌ حمايت‌ از              نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 93

                                     الف‌ ـ تريپس‌ و معاهدات‌ پاريس‌ و مادريد: 95

                                                 اول‌: دامنه‌ و شرايط‌ حمايت‌: 95

                                                 دوم‌: حدود حمايت‌ و استثناءها: 96

                                     ب‌ ـ تريپس‌ و موافقت‌نامه‌ ليسبون‌: 97

                                                 اول‌ ـ دامنه‌ و شرايط‌ حمايت‌: 97

                                                 دوم‌ ـ حدود حمايت‌ و استثناءها: 98

                         4 ـ مشكلات‌ فرا روي‌ حمايت‌ بين‌المللي‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 101

                                     مقدمه‌: 101

                                     الف‌ ـ نوع‌ و حدود حمايت‌: 102

                                     ب‌ ـ موضوع‌ ژنريك‌: 105

                                     ج‌ ـ تعارض‌ علائم‌ تجاري‌ و نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 106

                                                 اوّل‌ ـ رفع‌ اختلاف‌ تحت‌ نظام‌ حمايتي‌ علائم‌ تجارتي‌: 106

                                                 دوم‌ ـ رفع‌ اختلاف‌ تحت‌ نظام‌هاي‌ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 107

                                                 سوم‌ ـ رفع‌ اختلاف‌ در موافقت‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ 109

                                                 چهارم‌ ـ راه‌ حل‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ بين‌ الدولي‌ و                                         غيردولتي‌ 113

                                                 پنجم‌: حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ بين‌ نشان‌هاي‌ مبدأ جغرافيايي‌ و علائم‌ تجارتي‌ با                                                توجه‌ به‌ قوانين‌ ملي‌ كشورها: 117

             گفتار سوم‌: ابزار حقوقي‌ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ در اتحاديه‌ اروپا 120

             گفتار چهارم‌: مقررات‌ اجرايي‌ در معاهدات‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌نشانه‌هاي‌     جغرافيايي‌ 124

                         مقدمه‌: 124

                         1 ـ اعتراض‌: 125

                         2 ـ راه‌هاي‌ جبران‌ 125

                                     الف‌ ـ جبران‌ مدني‌: 125

                                     ب‌ ـ جبران‌ كيفري‌: 126

                                     ج‌ ـ اقدامات‌ موقتي‌ و مرزي‌: 126

 

 فصل‌ سوم‌: حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ در سطح‌ ملي‌ 131

                         مقدمه‌: 131

             گفتار اول‌ ـ ابزارهاي‌ حقوقي‌ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ در سطح‌ ملي‌ 132

                         1 ـ حمايت‌ عليه‌ رقابت‌ مكارانه‌ و جعل‌ 133

                                     الف‌ ـ رقابت‌ مكارانه‌ 133

                                     ب‌ ـ جعل‌: 136

                                     ج‌ ـ اسامي‌ مبدأ حمايت‌ شده‌ و نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ ثبت‌ شده‌ 137

                                                 اول‌ ـ اسامي‌ مبدأ حمايت‌ شده‌: 137

                                                 دوم‌ ـ نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ ثبت‌ شده‌: 138

                                     د ـ برنامه‌هاي‌ اداري‌ براي‌ حمايت‌ 139

                                     ه ـ علائم‌ جمعي‌ و تأييدي‌ 140

                                                 اوّل‌ ـ علائم‌ جمعي‌: 140

                                                 دوم‌ ـ علائم‌ تضميني‌ يا تأييدي‌ 141

             گفتار دوم‌: حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ در حقوق‌ داخلي‌ ايران‌ 144

                         1 ـ قانون‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ و آيين‌نامه‌ مربوط‌ 145

                         2 ـ قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ و آيين‌نامه‌ مربوط‌ 161

             گفتار سوم‌: مقررات‌ اجرايي‌ در قوانين‌ داخلي‌ ايران‌ در رابطه‌ با نشانه‌هاي‌   جغرافيايي‌ 164

                         الف‌ ـ اعتراض‌: 165

                         ب‌ ـ راه‌هاي‌ جبران‌: 170

                                     اوّل‌ ـ جبران‌ مدني‌ 170

                                     دوّم‌ ـ جبران‌ كيفري‌ 171

                                     سوم‌ ـ اقدامات‌ موقتي‌ و مرزي‌: 173

             1 ـ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ مالكيت‌ صنعتي‌ 176

             2 ـ موافقت‌نامه‌ مادريد در مورد جلوگيري‌ از نصب‌ نشانه‌هاي‌ منبع‌ غيرواقعي‌ يا گمراه‌كننده‌      بر كالا 180

             3 ـ موافقت‌نامه‌ ليسبون‌ در مورد حمايت‌ از اسامي‌ مبدأ و ثبت‌ بين‌المللي‌ آنها 183

             4 ـ موافقت‌نامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ 195

             5 ـ پروتكل‌ مربوط‌ به‌ موافقت‌نامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌بين‌المللي‌ علائم‌ پروتكل‌ 207

             6 ـ موافقت‌نامه‌ راجع‌ به‌ جنبه‌هاي‌ مرتبط‌ با تجارت‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ (تريپس‌) 221

             7 ـ قانون‌ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ 225

             8 ـ آيين‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 16 قانون‌ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ (7/11/83) 230

 فهرست‌ منابع‌ و مآخذ 238


نظری ثبت نشده

دیدگاه شما