0

رساله جرایم و مجازات‌ها

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب رساله جرایم و مجازات‌ها
  • قیمت 140,000 ریال
  • شابک
    1. 964-5997-17-8
  • تعداد صفحات 152
  • نوبت چاپ 9
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

بخشی از مقدمه کتاب حاضر به قلم مترجم محترم :
📌رساله کوچک اما پر ارج جرایم و مجازات ها برگی است به تعبیری خونین از تاریخ اجتماعی اروپای قرن هیجدهم.
📌در این رساله بکاریا کوشیده است به دور از خودستایی و با نثری ساده به طوری که همگان مقصود او را دریابند زشتی ها و کاستی های نظام عدالت کیفری عصر خود را نشان دهد.
📌اندیشه بکاریا در رساله جرایم و مجازات ها میان دو قطب اصلی در نوسان است تحت اصالت فایده هیوم و به خصوص هلوسیوس که بینش تجربی در روابط اجتماعی را در دیدگان بکاریا گشود و مساوات طلبی روسو که به دیدگاه اخلاقی بکاریا اصالت بخشید؛ میان این دو قطب علایق فکری بسیاری است که او را با دیگر روشن اندیشان این عصر پیوند می دهد.
📌به طور خلاصه سیاستی را که بکاریا در اجرای کیفرها توصیه می کند میتوان در سه نکته بررسی کرد :
نخست برقراری نظام کیفری کاملا قانونی، سپس تنظیم برنامه نوعی پیشگیری و سرانجام اطمینان قلبی بر اثر ارعابی کیفرها.
📌انکار اختیارات قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که از سوی بکاریا توصیه شد، بی درنگ پس از انقلاب فرانسه نخستین بازتاب خود را در اصل هشتم اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ یافت و پس از آن به عنوان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانون گذاری کشورهای اروپایی پذیرفته شد.
📌از جمله زمینه های دیگر که در رساله حاضر کمتر شناخته شده و بکاریا در هموار ساختن آن پیشگام بوده است توجه او به آثار پیشگیری کننده پاره ای اصلاحات اجتماعی است.
📌آراء و نظرات اصلاحی بکاریا در اکثر مباحث از چنان ژرفایی  برخوردار است که انقلابی در حقوق جزای کشورهای غربی پدید آورد نام او به عنوان یکی از بنیانگذاران مکتب کلاسیک حقوق جزا در کنار نام منتسکیو و روسو در تاریخ تحولات اندیشه های اجتماعی غرب ثبت شده است و رساله او یکی از ارزنده ترین آثاری است که این تحولات مدیون آن است.