0

گامی به سوی عدالت 2

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب گامی به سوی عدالت 2
  • قیمت 370,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-114-2
  • تعداد صفحات 624
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1395
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 0

•گزیده ای از مقدمه به قلم نویسنده محترم:

•كانت را بايد معمار تمدن كنونی جهان شمرد:

•تمام حكيمان پس از او و به ويژہ آنان كه سودای اعمال ارزش را در نظام حقوقی داشته اند، كم و بيش متاثر از سخنان حكيمانه او هستند، چندان كه می توان گفت، ساختمان اصلی نظام های حقوقی کنونی همان است كه كانت طرح ريزی كرده و ديگران كامل ساخته اند.

•از انديشمندان و حكيمان ديگری كه پس از او به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند، بايد از هگل نام برد: شايد در نظر او هيچ فيلسوفی به اندازه هگل، آزادی و ارج ندارد.

•هگل رسيدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند. عقل يا روح و فكر، كه مركز شعور و جوهر جهان و جاودانه است، در حركت به سوی آزادی و رهايی از تضاد و رسيدن به مطلق، پيوسته در حال تبديل و تحول و آفريدن است و تاريخ را می سازد و همين سير معقول تاريخ است كه به فلسفه امكان پیش بینی حوادث را می دهد:

•به بيان ديگر، جهان گزارش كوشش حركت روح برای شناخت و رسيدن به آزادی است.

 •در نتيجه ارزش آزادی قراردادی و اعتباری نيست؛ ارزشی است معقول كه بر جهان تحميل شده است. آزادی، ضرورت است نه اختيار

  

 

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 

 

 نظريه‌ها، فلسفة‌ حقوق‌ 7

   استنباط‌ احكام‌ مدني‌ از قوانين‌ 9

   ارتباط‌ فقه‌ با حقوق‌ و نقش‌ آن‌ در قانونگذاري‌ 29

   گذشته‌ و آينده‌؛ دو نيم‌ از يك‌ حقيقت‌ 43

   عوامل‌ بازدارنده‌ و تحول‌ حقوق‌ مدني‌ 65

   استصحاب‌ 71

   حكومت‌ يقين‌ بر شكّ 71

   عدم‌ تأثير قوانين‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ 109

   فلسفه‌ فقه‌ 133

   فلسفه‌ فقه‌ و فلسفة‌ اصول‌؛ نسبت‌ها و ضرورت‌ها 169

   فقه‌ سنّتي‌، فقه‌ پويا 205

   نقد قانون‌گرايي‌ افراطي‌ 245

   آرايش‌ و پيرايش‌ نظام‌ حقوقي‌ در مجلس‌ ششم‌ 263

   حكومت‌ قانون‌ و جامعة‌ مدني‌ 277

   بازنگري‌ در قوانين‌ 293

   حقوق‌ اجتماعي‌ در انديشه‌هاي‌ حقوقي‌ 303

   اهميت‌ ذاتي‌ قانون‌ و فنون‌ قانونگذاري‌ 317

   قانونگرايي‌ در جامعة‌ مدني‌ ـ قضاوت‌ و سياست‌ 349

   «رابطة‌ فقه‌ و حقوق‌» 353

   ارزش‌هاي‌ نخستين‌: همبستگي‌ 369

 

 اجتماعي‌، تاريخي‌، سياسي‌ 385

   امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر 387

   يا عامل‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ 387

   گذري‌ بر انقلاب‌ ايران‌ 409

   پيوند مذهب‌ و انقلاب‌ در ايران‌ 425

   سكوت‌ تحميلي‌ 431

   جشن‌ استقلال‌ الجزاير و آموختني‌ها 439

   شكوه‌ همبستگي‌ ملي‌ و پاسداري‌ از آن‌ 449

   بُعدي‌ تازه‌ و خطرناك‌ در امور اداري‌ 461

   مقدمه‌اي‌ بر تاريخ‌ مشروطيت‌ 469

 

 حقوق‌ و سياست‌ كيفري‌ 477

   قوانين‌ كيفري‌ خفيف‌تر 479

   جرايم‌ مطبوعاتي‌ 517

   لزوم‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ و اخلاقي‌ به‌ عنوان‌ 533

   مقدمة‌ قانونگذاري‌ كيفري‌ 533

   اهميت‌ و اثر اخلاق‌ اسلامي‌ و دستاوردهاي‌ 547

   علوم‌ جديد در سياست‌ كيفري‌ 547

   جرم‌ سياسي‌ و حمايت‌ از مجرمان‌ سياسي‌ 565

 

 حقوق‌ تطبيقي‌ و خارجي‌ 577

   عصر تجربه‌ و حقوق‌ تجربي‌ 579

   حمايت‌ از زيان‌ديده‌ و مسؤوليت‌ توليدكننده‌ در حقوق‌ فرانسه‌ 595


نظری ثبت نشده

دیدگاه شما