0

فرشید فرحناکیان

روی جلد
  • تخصص
  • پست الکترونیک

شرح مختصر

 تحصیلات دانشگاهی:

 

1.      تاکنون - ۱۳۹۲: دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

2.      ۱۳۸۷ - ۱۳۸۳: کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

3.      ۱۳۸۱ - ۱۳۷۶: کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه تهران

 

دوره‌های آموزشی تکمیلی:

1.      بهمن‌ماه ۱۳۹۴: حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش

2.      بهمن‌ماه ۱۳۹۴: اصول مشارکت بین‌المللی (International Joint Venture) در مرکز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه شریف

3.      دی‌ماه ۱۳۹۴: سمینار آشنایی با حقوق سوئیس در اتاق بازرگانی ایران - سوئیس

4.      دی‌ماه ۱۳۹۴: بازار تبدیلات ارزی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

5.      آذرماه ۱۳۹۴: کنفرانس تهران با موضوع رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی IPC، معرفی پروژه‌ها و ظرفیت‌های داخلی در مرکز اجلاس سران کشورهای اسلامی

6.      آبان ماه ۱۳۹۴: نشست «از دارسی تا IPC» در هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

7.      آبان ماه ۱۳۹۴: کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

8.      آبان ماه ۱۳۹۴: اصول مذاکرات قراردادهای تجاری در مرکز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه شریف

9.      آبان ماه ۱۳۹۴: روش‌های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه (با تأکید بر انواع صکوک و صندوق‌های پروژه) در مرکز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه شریف

10.  مردادماه تا مهرماه ۱۳۹۴: دوره پیشرفته پژوهش‌های موردی در روش‌های پرداخت بین‌المللی و ضمانت‌نامه‌ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

11.  مردادماه ۱۳۹۴: حقوق مناقصات در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش

12.  اسفندماه ۱۳۹۳: آموزش پیشرفته اینکوترمز ۲۰۱۰ در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

13.  بهمن‌ماه ۱۳۹۳: بررسی اسناد در اعتبار اسنادی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

14.  آذرماه ۱۳۹۳: آموزش پیشرفته قرارداد فروش، اسناد حمل و بیمه کالا در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

15.  آذرماه ۱۳۹۳: قراردادهای مشارکت (Joint Venture) در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش

16.  آذرماه ۱۳۹۳: قراردادهای بی او تی (BOT) در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

17.  اسفندماه ۱۳۹۲: هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی

18.  مهرماه تا بهمن‌ماه ۱۳۹۲: دوره تکمیلی روش‌های پرداخت بین‌المللی و ضمانت‌نامه‌ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (برای بار دوم)

19.  خردادماه ۱۳۹۲: مقررات متحدالشکل خرید دین (URF ۸۰۰) در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

20.  اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲: مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی (URBPO) در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

21.  اسفندماه ۱۳۹۱: راهکارهای بیمه‌ای برای صادرکنندگان در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

22.  دی‌ماه ۱۳۹۱: The Sustainability and Integrated Reporting Workshop in Corporate Governance Association of Turkey - Istanbul

23.  مهرماه ۱۳۹۱: اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

24.  شهریورماه ۱۳۹۱: تأمین مالی پروژه‌ها در مؤسسه آموزشی دنیای اقتصاد

25.  شهریورماه تا آبانماه ۱۳۹۱: دوره تکمیلی روش های پرداخت بین‌المللی و ضمانت نامه ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

26.  خردادماه تا آبان‌ماه ۱۳۹۱: دوره اصول، فنون و هنر مذاکره در قراردادهای بین‌المللی در سازمان مدیریت صنعتی

27.  آذرماه تا اسفندماه ۱۳۹۰: دوره مقدماتی روش‌های پرداخت بین‌المللی و ضمانت‌نامه‌ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

28.  بهمن‌ماه ۱۳۹۰: قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

29.  دی‌ماه ۱۳۹۰:Drafting Commercial Contracts in English in law Studio in UK - Cambridge

30.  دی‌ماه ۱۳۹۰: Drafting Commercial Contracts in English in EMG Associates (UK) Limited

31.  تیرماه تا آذرماه ۱۳۹۰: دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز در انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

32.  مهرماه ۱۳۹۰: مدیریت ادعا در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

33.  مهرماه ۱۳۹۰: افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

34.  شهریورماه ۱۳۹۰: حمل‌ونقل در اینکوترمز ۲۰۱۰ در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

35.  شهریورماه ۱۳۹۰: بازرسی کالا در تجارت خارجی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

36.  شهریورماه ۱۳۹۰: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP ۶۰۰) در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

37.  تیرماه ۱۳۹۰: تحلیلی بر روش‌های پرداخت وجه در تجارت بین‌المللی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

38.  تیرماه ۱۳۹۰: اوراق مشارکت و مکانیسم انتشار آن از طریق بورس در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

39.  تیرماه ۱۳۹۰: اینکوترمز ۲۰۱۰ در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

40.  خردادماه ۱۳۹۰: مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG ۷۵۸) در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

 

زبان انگلیسی:

1.    Course Completion Certificate on Business English conversation (Advanced) in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – Business Training Center

2.    Course Completion Certificate on Commercial Correspondence (Advanced) in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – BusinessTrainingCenter

3.    Course Completion Certificate on Effective Negotiating in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – BusinessTrainingCenter

4.    Course Completion Certificate on Effective Meetings in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – BusinessTrainingCenter

5.    Course Completion Certificate on English for Marketing and Advertising in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – BusinessTrainingCenter

 

سوابق کاری:

1.      تاکنون - ۱۳۸۳: وکیل پایه‌یک دادگستری

2.      تاکنون - ۱۳۸۳: همکاری با بنیاد حقوقی میزان

 

سوابق آموزشی:

1.      ۱۳۹۴ - ۱۳۸۳: مدرس حقوق تجارت در مؤسسه آموزش عالی آزاد دادآفرین

2.      ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹: مدرس حقوق تجارت در مرکز تحقیقات و آموزش عالی توسعه مدیریت

3.      ۱۳۸۷ - ۱۳۸۶: مدرس آیین دادرسی مدنی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

4.      ۱۳۸۷: مدرس حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران

 

الف) کتاب:

1.      تاکنون - ۱۳۸۳: انتشار کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی، چاپ پانزدهم، تیراژ هر چاپ ۵۰۰۰ نسخه، ۱۰۳۶ صفحه

2.      تاکنون - ۱۳۸۶: انتشار کتاب ساده ساز حقوق تجارت، چاپ نوزدهم، تیراژ هر چاپ ۵۰۰۰ نسخه، ۱۱۱۱ صفحه

3.      تاکنون - ۱۳۸۷: کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دهم، تیراژ هر چاپ ۳۰۰۰ نسخه، ۱۰۵۲ صفحه

 

ب) مقالات:

1.      لزوم تفکیک مابین ایرادات مفاد مواد مدل جدید قراردادهای نفتی از ایرادات وارد بر تصویب‌نامه اجرایی ساختن آنها: خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱

2.      جابجایی پارادایم خصوصی‌سازی با مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران: خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰

3.      توجیه مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی به هر وسیله‌ای جز قانون: خبرگزاری فارس ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

4.      هفت مغایرت قانونی که مصوبه قراردادهای جدید نفتی را از اعتبار ساقط می‌کند: خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

5.      بررسی هم‌زمان مدل جدید قراردادهای نفتی در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

6.      تحقیر شرکت‌های ملی بهره‌بردار در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی هیئت‌وزیران: خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۷

7.      روز رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۴/۹/۷

8.      فقدان اجماع حاکمیتی در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۴/۸/۵

9.      تأثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۰

10.  ابداع حقوقی عجیب بانک پارسیان در برگزاری هم‌زمان مجامع عمومی عادی سالانه و عادی به‌طور فوق‌العاده: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹

11.  تبیین مدل جدید قرارداد نفتی ایران: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴

12.  ضرورت صدور رأی وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶

13.  بررسی کم تأثیر بودن ورشکستگی بانک‌ها بر استرداد وجوه سپرده‌ها: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

14.  تبیین حقوقی بیمه نفت ایران: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴

15.  پایان سفر کوتاه ولی یگانه استاد: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲

16.  تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تأثیر آن بر گروه ذی‌نفعان: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵

17.  نگاهی به کتاب فن وکالت: سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۶

18.  نگاهی به کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده: سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۰

19.  نگاهی به کتاب نفت بی‌خطر: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۶/۹

20.  صلح جاویدان و حکومت قانون: سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۷

21.  نگاهی به کتاب «معاهده» التباس قدرت و قانون: سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۲/۱/۲

22.  آثار قانون جدید وزارت نفت بر ۶ گروه ذی‌نفع و بورس نفتی که پیش‌بینی نشد: خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵

23.  «حال شدن دیون» راه‌حل فراموش‌شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳

24.  نقد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ایران: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۶

25.  جایزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۲

26.  پرونده بانک آریا: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۰/۶/۳۱

27.  صلح جاویدان و حکومت قانون: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۴

28.  افزایش انواع عقود بانکی: روزنامه اعتماد مورخ ۳ و ۱۳۹۰/۶/۵

29.  اصلاح قانون نفت و چند نکته: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۰/۵/۴

30.  چک در سیستم یکپارچه بانک‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۸۴

31.  ادغام شرکت‌های تجاری و مالیات مربوط به آن: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۹

32.  سخنانی از آن‌سوی میله‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵

33.  مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸

34.  نگاهی به حقوق سهامداران در مقابل مدیران شرکت‌های سهامی: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰

35.  مسئولیت مدنی دولت جامعه مدنی: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷

36.  تأملی در لایحه بازار اوراق بهادار: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۲ و ۱۳۸۳/۹/۱۴

 

ج) کارهای تحقیقاتی:

1.      روش‌های حل اختلاف در معاهده منشور انرژی بهمن‌ماه ۱۳۹۳

2.      ورشکستگی گروه مؤسسه فراملی تیرماه ۱۳۹۳

3.      معاملات مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی با آن بهمن‌ماه ۱۳۹۲

4.      تأثیر حقوق رقابت تجاری اتحادیه اروپا بر قراردادهای فرانشیز بهمن‌ماه ۱۳۸۴

5.      حقوق گونه‌های گیاهی تیرماه ۱۳۸۴

6.      ذی‌نفعان حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری بهمن‌ماه ۱۳۸۳

7.      بررسی اعتبار امر مختومه در قرارهای نهایی بهمن‌ماه ۱۳۸۰

8.      دیوان کیفر بین‌المللی بهمن‌ماه ۱۳۷۹

 

د) سخنرانی:

1.      در کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به «وصف تجریدی اسناد تجارتی» خردادماه ۱۳۹۴

2.      در دانشگاه آزاد لاهیجان راجع به «حقوق تجارت» خردادماه ۱۳۹۴

3.      در دانشگاه شیراز راجع به «حقوق تجارت» اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳

4.      در سمینار مدیران حقوقی استانی صندوق مهر رضا در مورد «اسناد تجارتی» بهمن‌ماه ۱۳۸۵

5.      در سمینار جلوه‌های خودباوری جهاد دانشگاهی در مورد «اعمال قواعد راجع به اموال مشاع در خصوص اموال فکری» آبان ماه ۱۳۸۴

 

هـ) مصاحبه:

1.      اصلاح ۴ اشکال از تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی: خبرگزاری فارس ۱۳۹۵/۲/۲۹

2.      مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نوعی مشارکت در تولید کنترل شده می‌باشد: خبرگزاری فارس ۱۳۹۵/۲/۲۶

3.      قراردادهای IPC یک عقب‌نشینی غیرعزتمندانه است: گفتگوی تلویزیونی زنده در برنامه ثریا از شبکه یک سیما مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

4.      ابهام در تائید مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شورای نگهبان: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۰

5.      تأثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۰

6.      تبیین حقوقی خرید سهام شرکت توسط همان شرکت: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۵

7.      غیرقابل‌وصول‌تر شدن مهریه با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۶/۲

8.      سرنوشت شراکت با قراردادهای نفتی جدید ایران: روزنامه فرصت امروز مورخ ۱۳۹۴/۴/۳

9.      راجع به لغو دستورالعمل غیرقانونی بودن قراردادهای کار مدت موقت کمتر از یک سال: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷

10.  راجع به پرونده‌ای که یک حقوقدان از ضرورت اعلام‌جرم در آن خبر داده بود: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰

11.  راجع به سکوت عجیب مجلس در پرونده سوآپ نفت: روزنامه آفتاب یزد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰

12.  راجع به طرح پرسش از منبع منسوخ در آزمون وکالت ۱۳۹۳: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۵

13.  راجع به مشکل نداشتن قانون آیین دادرسی تجاری: روزنامه حمایت مورخ ۱۳۹۳/۵/۲

14.  راجع به زمان اعلام وقوع جرم در پرونده سوآپ: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰

15.  راجع به دلایل تضعیف نقش داوری در کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری: خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۲/۶/۳

16.  راجع به حقوق سهامداران خرد در شرکت‌های سهامی: روزنامه همشهری مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۲

17.  راجع به پرونده بانک آریا: خبرگزاری مهر مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰

18.  راجع به دیروز تا امروز آیین دادرسی تجاری: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱

19.  راجع به مشاور رسمی مالیاتی: روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۱/۳/۶

20.  راجع به دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار بورس اوراق بهادار ایران: خبرگزاری فارس ۱۳۹۱/۴/۱۰

21.  راجع به حقوق تجارت: رادیو حقوق تیرماه ۱۳۹۱

وبلاگ فرشید فرحناکیان (وکیل پایه 1 دادگستری): http://legalaffairs.ir


کتب فرشید فرحناکیان