مشخصات نویسنده یا مترجم

نام و نام خانوادگی
دکتر نسرین مهرا

تاریخ تولد

ایمیل

تخصص

عنوان شغلی

شرح مختصر

نظام حقوقی انگلستان

دکتر نسرین مهرا

../../FA/Books/Show.aspx?id=524

دانشنامه حقوق کیفری انگلستان

دکتر نسرین مهرا

../../FA/Books/Show.aspx?id=703

حقوق کیفری بین المللی: فرآیند، نظریه ها و چشم اندازها

دکتر نسرین مهرا

../../FA/Books/Show.aspx?id=5

عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

دکتر نسرین مهرا

../../FA/Books/Show.aspx?id=35
کلمه کاربری
 
رمز ورود
 
عضویت | فراموشی رمز ورود

نام نویسنده و یا مترجملیست کلی
تست شده توسط تمامی مرور گرها
© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت میزان می باشد
Design By Dorostkar