لیست کتاب ها بر اساس موضوع مسئولیت مدنی(18)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی

دکتر علی رضا یزدانیان

Show.aspx?id=162
قیمت : 60,000 ریال

حقوق رقابت و ضمانت‌اجراهای مدنی آن

بهنام غفاری فارسانی

Show.aspx?id=790
قیمت : 260,000 ریال

مسئولیت مدنی ناشی از فرایند درمان

حمیدرضا صالحی

Show.aspx?id=805
قیمت : 160,000 ریال

قوانین مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دکتر امیر عباس بزرگمهر

Show.aspx?id=857
قیمت : 140,000 ریال

مسئولیت مدنی دولت قواعد عمومی، ساختار و ارکان

دکتر مشتاق زرگوش

Show.aspx?id=82
قیمت : 120,000 ریال

مسئولیت مدنی دولت قواعد عمومی، مبانی و اصول

دکتر مشتاق زرگوش

Show.aspx?id=74
قیمت : 140,000 ریال

مبانی مسئولیت مدنی

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

Show.aspx?id=349
قیمت : 66,000 ریال

الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

Show.aspx?id=189
قیمت : 60,000 ریال

مسئولیت مدنی

دکتر حمید بهرامی احمدی

Show.aspx?id=391
قیمت : 130,000 ریال

مسئولیت مدنی

دکتر علی رضا باریکلو

Show.aspx?id=199
قیمت : 120,000 ریال

مسئولیت مدنی

دکتر بختیار عباسلو

Show.aspx?id=19
قیمت : 120,000 ریال

مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی

دکتر بختیار عباسلو

Show.aspx?id=180
قیمت : 90,000 ریال

حسن نیت در مسئولیت مدنی

دکتر احمد دیلمی

Show.aspx?id=94
قیمت : 60,000 ریال

شرط عدم مسئولیت

دکتر محمد نکویی

Show.aspx?id=10
قیمت : 70,000 ریال

مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات جان دیگری

بهنام غفاری فارسانی

Show.aspx?id=389
قیمت : 75,000 ریال

خسارات مادی قابل مطالبه

عبد الله احمدی

Show.aspx?id=416
قیمت : 110,000 ریال

مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک

دکتر حسین صادقی

Show.aspx?id=464
قیمت : 55,000 ریال

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا

صادق مددی

Show.aspx?id=113
قیمت : 35,000 ریال
کلمه کاربری
 
رمز ورود
 
عضویت | فراموشی رمز ورود
تست شده توسط تمامی مرور گرها
© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت میزان می باشد
Design By Dorostkar